II. Nemzetközi Szondi Konferencia

A Peter Szondi Műhely 2. nemzetközi konferenciája
Veszprém, 2016. szeptember 29−30.
A konferencia részletes programfüzete – PDF

szondi-konf-plakatPeter Szondi azon kevés irodalomtudósok egyike, akiket a múlt századi irodalomtudomány legjelentősebb formálóinak tekintünk. Időbeli rövidsége ellenére is gazdag – hermeneuetikai, műfajelméleti, komparatisztikai – munkásságát szokás „a szöveg tudósa” kifejezéssel jellemezni, ám ez a besorolás is inkább csak nyilvánvalóvá teszi, hogy még előttünk álló feladat Szondi tudós pályájának mai szempontú elemzése.

Az elmúlt években szervezett nemzetközi konferenciák sorozatához és a berlini Freie Universitäten éppen zajló megemlékezéshez kapcsolódva – mellyel az egyetem komparatisztikai intézetének éppen ötven évvel ezelőtti, Szondi által történt megalapítását ünneplik –, a Pannon Egyetemen 2015-ben alapított Peter Szondi Irodalomtudományi Műhely a kar társintézeteivel együttműködésben nemzetközi konferenciát szervez Peter Szondiról. A konferencia témája elsősorban életműve lesz, annak a kortárs irodalomtudományban betöltött helye és interdiszciplináris, elsősorban filológia és filozófia kapcsolatát érintő vonatkozásai. Ezzel a konferenciával egyfelől reflektálni kívánunk Peter Szondi magyarországi recepciójának elmaradására – miközben akár csak az utóbbi néhány évben konferenciák  sora zajlott életművéről Berlinben, Párizsban és Jeruzsálemben –, s meg kívánjuk vitatni írásainak a kortárs kutatásokban nemcsak tudománytörténetileg ismert, hanem inspirációként ma is jelen lévő elméleti, összehasonlító irodalomtudományi, hermeneutikai és műelemző aspektusait. Másfelől pedig arra kérdezünk, hogy milyen módon változtak azok az alapvető kérdések, amelyek munkásságát meghatározták, mint például filológia és filozófia viszonya, a hermeneutika nála keződő „materiális“ fordulata vagy az összehasonlító irodalomtudomány diszciplináris koncepciója? Lehetségesek-e és ha igen, milyen kapcsolódási pontok konstruálhatók Szondi tudományfelfogása és a    magyar irodalomtudomány között?

Előadásokat magyar vagy német nyelven várunk, melyeknek rezüméjét (2-3000 karakter) 2016. február 1-ig kérjük
eljuttatni a szervezőkhöz.